2007. augusztus 31., péntek

Toldy József, Ignácz és Etel féltestvére

Tudomásunk volt arról, hogy Toldy Ignácz gyermekeinek volt egy féltestvérük is, Mnistik István. Eddig ez érthetetlen rejtélyként szerepelt előttünk. Most Adorján László kutatása alapján fényt derült a dologra a mohácsi korabeli sajtó segítségével. Megtudtuk belőle, hogy Toldy Ignácz második gyermeke születése előtt (1855) meghalt és felesége, Ferenczfy Erzsébet férjhezment Mnistik Ferenchez és házasságiknól született Mnistik János.

Mnistik Ferencnek az első házasságából is volt egy lánya, Mnistik Anna (később Polgár Andrásné), aki így a Toldy gyerekek mostoha testvére lett.

2007. augusztus 22., szerda

Toldyak Magyarországon és a nagyvilágban

Gyermekkoromban, az 50-es és 60-as években abban a tévhitben éltem, hogy a Toldy név ritka és csak kevesen viselhetik. Igazából ettől a tévhitemtől az internet szabadított meg, de az igazi meglepetést a közösségi portálok (MyVIP, iWIW stb) okozták, ahol seregesen találkoztam Toldy és Toldi nevet viselőkkel. Mikor a honlapot feltettük, először az ismert családtagokat kiértesítettük róla, majd az iWIWen az összes Toldy nevüt értesítettem. A Toldi nevüeket is szerettem volna kiértesíteni, de olyan nagy számban vannak, hogy letettem ebbéli szándékomról. Jó lenne, ha ezeket körlevél formában meg lehetne tenni.

A kiértesítéssel az a rejtett szándékunk, hátha véletlenül olyan fonálra akadunk, mely ismeretlen előttünk és újabb adatokkal gyarapíthatjuk családunk történetét.

2007. augusztus 20., hétfő

Megkezdtük a toldyfamily.hu publikálását

Közel három év után Dr. Adorján László jóvoltából elkezdtük publikálni a mohácsi Toldy család adatait. Ebben a jelenleg legrégebbi ismert ősünkről, Toldy János (1800 körül - ?) mohácsi molnárról, 1825-ben született Ignácz nevű gyermekéről, ennek fiairól (József és Ignácz) szerepelnek adatok. Mindketten jelentős szerepet vittek Mohács közéletében a XIX. század második felében. Jómagam Toldy József legkisebb fiának leszármazottja vagyok, míg Adorján László az ifjabb Toldy Ignácz leányának leszármazottja.

Olyan három évvel ezelőtt az internet segítségével futottunk össze és derítettük ki, hogy közös családból származunk. Mivel mindegyikünk külön-külön is foglalkozott a családfa kutatásával, közel két éves munka után összeállítottuk a családfát, és megpróbáltunk kapcsolatba lépni a ma élő utódokkal. Ennek során sok új és hasznos információt sikerült begyűjtenünk, de mivel a családot a századvég, az első és második világháború viharai szétszórták Magyarországon és a világban, magáról a gyökerekről nem sok újat sikerült megtudnunk.

A kutató munkában nagy szerencsénk van abban, hogy Adorján László Mohácshoz közel, Pécsett él, és ügyvéd foglalkozása révén viszonylag könnyen tud hozzáférni a forrásokhoz, így elég sok mindent sikerül beszereznünk. Maga a honlap is emiatt tudott most létrejönni.

Én Toldy László (Toldy József legkisebb fia) családját fogom ismertetni. Sajnos forrásaim szegényesek, mivel Toldy László és gyermekei már meghaltak, és így nagyon nehéz lesz részletes adatokat közzétenni. Talán Veszprémben élő Zoltán nevű unokatestvéremmel együttműködve (neki még él az édesanyja) sikerül reális képet adnunk erről az ágról.

Terveink között szerepel még Toldy Károlyról és annak fiáról, Toldy Antal ágáról részletesebb képet adni, tekintettel arra, hogy a jelenlegi Toldyak nagy számban ebből az ágból származnak. Erre Toldy Antal fia, Csaba vállalkozott.

Természetesen szeretnénk még tovább is lépni, ha ebben segítséget kapunk.